X
تبلیغات
قاطی پاطی

قاطی پاطی

ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ :
+ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ؟
- ﻗﺮﺑﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﺖ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﻓﯿﺾ ﺑﺒﺮﯾﻢ
+ ﺍﺭﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
:|

+ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ ؟
- ﺍﺭﻩ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﻨﻢ ﺷﺮﺕ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻞ
ﻧﺪﺍﺭﻡ
+ ﺍﺭﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺩﯾﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ
:|

+ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﻋﺮﻭﺳﯽ؟
- ﺍﺭﻩ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﻢ
+ ﺍﺭﻩ ﺩﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﯾﮑﯿﺸﻮﻧﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
:|

+ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ؟
- ﺍﺭﻩ ﺩﺍﺵ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻨﻢ ﺑﻮﺩ
+ ﺍﺭﻩ ﺩﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﺮ ﮐﺮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﻢ
:|

ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪ ﺯﺩﻥ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻥ
ﺑﺠــــــــــــــﺰ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺍﺯﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺸﻮﻥ ﺧﺎﻟﺼﻪ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﯾﺪﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻪ

[ یکشنبه 1393/01/10 ] [ 1:13 قبل از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

میروم تا در میخانه کمی مست کنم

جرعه بالا بزنم آنچه نبایست کنم

برود هرکه دلش خواست شکایت بکند

شهر باید به من و مستی ام عادت بکند

[ چهارشنبه 1392/12/21 ] [ 11:24 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

تُو رابِـطـه هـاتـون اخـلـاق داشـتـه بـاشـیـن..
غــرور واسِـه غـَریـبـه هـاســت..!

[ یکشنبه 1392/12/11 ] [ 3:32 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]


ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻪ
angry birds
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻛﻨﻪ
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﭼﻴـــــــــــــــــﻪ
ﺗﻮﻱ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﻛﺮﺩﻩ :
ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﺒﻠﺖ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻮﻫﺎﺵ ﺧﻮﺟﻞ ﺑﻮﺩﻥ

:|

[ جمعه 1392/11/18 ] [ 2:26 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

با سبک آهنگ آرمین:


استاد صدامو داری

به احترامت هیچوقت حتی،

من.... نداشتم به عمت کاری...

انداختیم، با این که میدونستی... ترم آخرم و تو این ترم

نیس اون حسی که تو ترم اول بود و هست...

شاید از اولشم من بودم که

نباید برمیداشتم با تو درس..

رو همه حضوری هام، بستی چطور چشاتو؟

هیس هیچی نگو فقط ببر صداتو!

ببین چه دپرسم! ببین چه بی حسم!

مجموعه کل واحدام به ۴۰ هم نمیرسن!!

[ شنبه 1392/11/12 ] [ 7:8 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

عزیزم با من قهر نکن من منتتو نمیکشم

من بخوام بند کفشمم ببندم دولا نمیشم پامو میارم بالا

[ شنبه 1392/11/05 ] [ 8:42 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

موردداشتیم موقع افرینش خدا حال نداشته رو قیافه یارو کار کنه  گفته بیا این سوییچ پورشه ...برو حال کن :|

[ چهارشنبه 1392/10/18 ] [ 11:17 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

ﻓﺮﻕ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍ :


1_ ﭘﺴﺮﺍ :

(ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ): ﭘﺲ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﯾﻨﻢ ﮐﺘﺎﺏ تُخمي
صفحه 240 ﺟﻮﺍﺑﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ كصكش!!! ﺍﻭﻥ ﺑﺮﮔﻪ ﺁﭼﺎﺭﯼ ﮐﻪ
ﺑﻬﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ
ﮔﻠﻮﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻟﻪ . ﻣﺮﺿﻮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ
ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺰﻭﺗﻮ
ﺑﺒﯿﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ
(پشت ﺳﺮی ): ﻣﻬﺪﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ 4 ﺭﻭ
ﺗﻪ ﮐﻔﺸﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ ﺯﻭﺩ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﮔﺮﻡ
ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﺵ ﺑﯿﺎﺭ
ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﻩ غلامم :)))

2_ﺩﺧﺘﺮﺍ :
ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪﻩ ﻩ ﻩ ... ﺍﻟﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ
ﻩ ﻩ ﻩ ...
(اﻟﻬﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻄﺮﺯ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺍﯼ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺢ !!)
ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺪﺩﺩﺩﺩ ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ
ﯾﯿﯿﺪﺩﺩﺩ ﺗﺮﺧﺪﺍ عجيجم
ﻣﻬﺸﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺪﺩﺩﺩ
) ﻣﻬﺸﯿﺪ : ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮﮔﻢ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺍﻩ عسلم
ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ :
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺑﺮﮔﻪ
ﻣﯿﺪﯾﺪ

[ شنبه 1392/10/14 ] [ 1:22 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]


خــــسته ام رفـــیق،

خـــــسته !!!

نــه ایــنکه کـــوه کـــنده باشـــم،

نـــه،

فــقــط ..... 20 دقــــــیـــقـــــه درس خــــــوندم

[ پنجشنبه 1392/10/12 ] [ 7:30 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]


ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﺭﮊﻥ ﺩﻋﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﺗﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ:

ﺍﻟﻬﯽ!

ﺑﺎﺧﺎﻃﺮﯼ ﺧﺴﺘﻪ، ﺩﻝ ﺑﻪ ﮐَﺮﻡ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ

ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ .

ﭘﺎﺱ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﭘﺎﺱ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽ

ﻧﯿﻔﺘﻢ ﺷﺎﮐﺮﻡ، ﺑﯿﻔﺘﻢ ﺻﺎﺑﺮﻡ

ﺍﻟﻬﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ،

ﻭ ﺟﯿﺒﻢ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ

ﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ

ﻭ ﻧﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ،

ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺭﺍﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ!؟ 

[ یکشنبه 1392/10/08 ] [ 2:11 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]


پیام خدا به جنتی :

سلام احمد جان . عزراییل مرد !!!!!!

قیامت هم تمام شد ، منم دارم میرم .....

احیانا اگر خواستی بمیری خورشید و خاموش کن کلیدا رو بزار تو جا کفشی

[ جمعه 1392/09/22 ] [ 8:53 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی
پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم
پدر: اما دختر مورد نظر من ، دختر بیل گیتس است
پسر: آهان اگر اینطور است ، قبول است
پدر به نزد بیل گیتس می رود و می گوید:
پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم
بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند
پدر: اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانک جهانی است
بیل گیتس: اوه، که اینطور! در این صورت قبول است
بالاخره پدر به دیدار مدیرعامل بانک جهانی می رود
پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم
مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم!
پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!
مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد !!!,

[ سه شنبه 1392/09/12 ] [ 2:26 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

ایرانسل عزیز:

یا به پدرا و مادرای ما اس.ام.اس نده ؛
یا اگه میدی خودت براشون توضیح بده!
موتوشکرم

[ جمعه 1392/08/24 ] [ 0:13 قبل از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

-18

آﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1994 ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ؟ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ 19 ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﮐﺘﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﯾﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺶ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﺵ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺩﺭ ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺟﺎﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺒﺮ " ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ!

[ دوشنبه 1392/08/13 ] [ 8:50 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

و مزدک میرزایی کلاغ همیشه شوم استقلال!
فرهاد باید جای خودشو به نیکبخت بده ... پیرهنشم درمیاره ... این حرکت یه جورایی بوی خداحافظی میده ... بله میره به سمت امیر قلعه نوعی ... بازی تحت الشعاع این حرکت قرار گرفته ... هوادارا بازیو رها کردن ... فرهاد پیراهن استقلالو 4 گوشه زمین میبوسه و میره به سمت جایگاهی که 2 آتیشه ترین هوادارای استقلال هستن ...
غم انگیزتزین گزارشی که از زبان یه گزارشگر شنیدیم!!

[ جمعه 1392/08/10 ] [ 8:42 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

این خارجی ها با ابداع کلمـــه " lol "به جای" loud out laugh"
مثلا خواستن بگن ما خیلی مبتــــــکریم امـــــا
قهرمانان ایران زمین با ابداع
خخخخخخ به جای ( خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خیر ببینی!! )
نقشه دشمنان رو نقش بر آب کردند :))

[ دوشنبه 1392/07/29 ] [ 10:57 قبل از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

"زنــدگــے" بــہ مــن آمــوخـت . . .

آدمهـا نـــہ " دروغ " مــے گــوينــد

نــہ زيــر " حـرفشــان " مــے زننــد .

اگـر " چيــزے " مــے گوينــد . . .

صرفــا " احســاسشـــان " درهمـــان لحظــہ سـتـ ـ ـ

نبـايـد رويــش " حسـابــ " کـرد

[ دوشنبه 1392/07/15 ] [ 12:16 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﺎﮐﺴﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ.ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺍﺷﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ میشه بکشین پایین!گفتم:میخوای بخوری؟گفت:کثافت منظورم شیشه بود! گفتم:بیشعورمنم منظورم باد بود! :|

ملت منحرفنااا

[ یکشنبه 1392/06/24 ] [ 10:5 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

یه ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩ؛

ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﺑﺸﻪ...

ﭘﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮﺩ ﮔﺎﻭﯼ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﻓﺮشامون ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩ!

بعد برگشت ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻢ؛ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﺭﻡ!

ﮔﻔﺘﻢ : ﺳــﺲ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ؟؟

ﮔﻔﺖ : ﭼــــﺮﺍ؟

ﮔﻔﺘﻢ :قبض برقموو ندادیم یک ساله ، صبح اومدن برقمونو قطع کردن :)))

[ جمعه 1392/06/22 ] [ 2:43 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]


ﭘﺎﮐﺴــــﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺗﺎﺭﯾــــﺦ
ﺗﻮﻟــــﺪ ﺩﺍﺭﻥ ﯾﻪ ﺗﺎﺭﯾـــــﺦ ﺍﻧﻔـــــــــﺠﺎﺭ :)))

[ شنبه 1392/06/16 ] [ 10:25 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

رفتیم مشهد
رو این تابلو ها نوشته بود
خانه اجاره ای
بدون شناسنامه
موجود است
احتمالا یارو روش نشده بنویسه
مکان موجود است

[ چهارشنبه 1392/05/30 ] [ 7:5 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

شناگر ایرانی بین هشت نفر هشتم شده,بعد مربی شنای ایران میگه فراتر از انتظار ما ظاهر شده :|
.
.
.
.
فکرکنم انتظار داشته یارو غرق بشه :|

[ دوشنبه 1392/05/28 ] [ 2:48 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

دختر اولی:یه مانتو خریدم صورتی...90تومن
دختر دومی:وای مبارکه..خوش به حالت چه ارزون خریدی..من به دونه خریدم 180تومن...
.
.
.
.
.حالا...
.
.
.
.
.
پسراولی:یه شلوار خریدم 90 تومن...
پسر دومی:خاک تو سرت بهت انداختن...
.
.
واقا دلیلش چیه این تفاوت؟

[ یکشنبه 1392/05/20 ] [ 2:15 قبل از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

به بعضیا باید گفت: ماشا الله نسبت به سنت خوب گه میخوریا..

[ سه شنبه 1392/05/15 ] [ 1:28 قبل از ظهر ] [ میلاد ] [ ]


آب زنید راه را هین که فرهاد میرسد مژده دهید لنگ را بوی چهار میرسد حاجی سلام میکند سردار قیام میکند توپ روانه میرود سوی نشانه میرود نيلسون کنار میرود دروازه باز میشود علی حسرت میخورد کریم فریاد میکشد بازی به پایان میرسد لُنگي سوراخ میشود

[ دوشنبه 1392/05/07 ] [ 1:53 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

از دختره پرسیدم :گوشیت مدلش چیه؟
گفت :اندروید!
گفتم :آهان سیستم عاملش چیه اونوقت؟
گفت: Xperia Mini

[ جمعه 1392/05/04 ] [ 2:16 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

رﻭﺯﯼ ﺷﯿﺦ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ "ﻣﺎﺗﯿﺰ " ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﺴﺎﺯ
ﺷﯿﺦ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺍﯾﺎ میﺗﻮﺍﻧﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻼﺩِ ﮐﻔﺮ ﺑﺴﺎﺯﻡ؟
ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺷﯿﺦ ﺧﺸﺘﮏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭﯾﺪﻥ ﺷﺪﻧﺪی ...!
ﺷﯿﺦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻔﺮﻣﻮﺩ ":ﻣﺎﺗﯿﺰ ﯾﻮﺭ ﻧﯿﻢ؟ "
ﻣﺮﯾﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺸﺘﮏ ﺑﻪ ﺧﺸﺘﮏﺍﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﯼ ﻭ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺗــﺎﻓﻞ ﺍﯼ ﺑﯽ ﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ 110 ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﭼﻨﺎﻥ ﺧﺸﺘﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﯾﺮﻩ ﭘﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻓﺖ :|

[ سه شنبه 1392/04/25 ] [ 2:24 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

ﺑﻪ دختره ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ
ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ!!!!

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ دختره ﺩﯾﮕﻪ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﯿﺮﻩ!

[ شنبه 1392/04/08 ] [ 5:24 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

اقا در جریان باشین توی PES 2014 لیگ قهرمانان اسیا رو درست کردن که استقلال و سپاهان هستن //پرسپولیسیا هم خودشون برن تو قسمت EDIT تیم بسازن

[ سه شنبه 1392/04/04 ] [ 1:19 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]

متاسفانه جوِ مملکت جوری شده که یاس نمی تونه آهنگ بده :|

[ چهارشنبه 1392/03/29 ] [ 10:17 بعد از ظهر ] [ میلاد ] [ ]